Skip to content Skip to footer

Vooruitstrevende en effectieve behandeling tegen pijn

De functie van pijn is het waarschuwen voor overbelasting of beschadiging van ons lichaam. Dit is een erg belangrijke functie, en we kunnen er veel aan hebben. Zo weten we op tijd wanneer we een bepaalde handeling moeten staken, of wanneer we goed voor onszelf moeten zorgen. Maar pijn kan soms lang aanhouden, en zijn nuttige functie daarmee verliezen. Wanneer je last hebt van chronische pijn heeft dit vaak veel impact op je leven.

Chronische pijn heeft veel impact

Want hoewel chronische pijn niet gevaarlijk is, is het wel enorm vervelend. De pijn belemmert je in je werkzaamheden, hobby’s en daarmee je sociale leven. De weg naar een behandeling is bovendien niet altijd gemakkelijk gevonden. Excellent Care Clinics is een pijnbehandelcentrum waar anesthesioloog-pijnspecialisten en pijnverpleegkundigen werken aan het verminderen van jouw pijn tot een acceptabel niveau.

Meteen geholpen

Een behandeling start altijd met een intakegesprek. Na doorverwijzing wordt binnen een week een afspraak gemaakt voor de intake. Bij het eerste bezoek wordt jouw specifieke, persoonlijke situatie volledig in kaart gebracht. Daarbij bespreek je alle factoren die een rol kunnen spelen bij je pijnprobleem. Na een medisch onderzoek wordt er bepaald welke behandeling het meest effectief zou kunnen zijn. Het is mogelijk om op zeer korte termijn te starten met een behandeling door de anesthesioloog-pijnspecialist en/of pijnverpleegkundigen, toegepast op jouw hulpvraag.

Vooruitstrevende behandeling

Een voorbeeld van hoe de specialisten een tot dan toe moeilijk behandelbare klacht aanpakken, is de opvliegerbehandeling. Excellent Care Clinics is één van de eersten die opvliegers behandelt met een injectie. Dat komt doordat de kennis en de nieuwste technologie in huis is om patiënten te helpen. In plaats van de gangbare aanpak, zoals bijvoorbeeld het voorschrijven van antidepressiva of hormoonpreparaten, kan het met één injectie verminderen. Volgens Amerikaans onderzoek heeft de zenuwknoop in de hals invloed op de plek in de hersenen die de warmte reguleert. Door deze knoop te verdoven met het medicijn Chirocaïne druk je als het ware de resetknop in van deze lichaamsthermometer.

Technieken

In 66 procent van de gevallen heeft de patiënt hier baat bij. Deze ‘opvliegerbehandeling’ lijkt in eerste instantie niet te vallen onder het specialisme van pijnbestrijding. Vanwege de geavanceerde apparatuur en de expertise van de artsen past deze precisieklus – want de injectie moet exact op de juiste plek worden geplaatst – goed bij hun dagelijkse werk. De techniek van het blokkeren van een zenuwknoop wordt namelijk ook gebruikt bij andere (pijn)behandelingen, zoals behandelingen tegen chronische of acute pijn variërend van aangezichtspijn tot pijnklachten aan de voeten.

Veel voldoening

Ook kan er geholpen worden bij het verlichten van de pijn bij kankerpatiënten. Zien dat de behandeling aanslaat en mensen echt kunnen helpen geeft de pijnspecialisten veel voldoening. Je kunt echt wat betekenen voor de patiënt. Dat kan bovendien vrij snel, want er zijn geen wachtlijsten.

Wist je dat…

…in Nederland naar schatting ongeveer 3 miljoen mensen te maken hebben met een vorm van chronische pijn? Bij 300.000 mensen is deze pijn zó ernstig dat hun leven er volledig door beïnvloed wordt. In veel gevallen is de chronische pijn het gevolg van een zenuwbeschadiging. Dat kan bijvoorbeeld komen door een operatie waarbij er complicaties zijn opgetreden, zoals een bloeding of ontsteking. Naar schatting heeft 10% van de mensen die een operatie heeft ondergaan, één jaar na de operatie nog last van pijnklachten. Andere mogelijke oorzaken voor chronische pijn zijn bijvoorbeeld letsel of bepaalde aandoeningen aan de wervelkolom zoals slijtage aan de tussenwervelschijf.

Minder pijn, meer kwaliteit

Bij pijncentrum Excellent Care Clinics werken anesthesioloog/pijnspecialisten en verpleegkundig pijnconsulenten. Zij proberen samen met jou je (chronische) pijn te verminderen, zodat er voor jou een acceptabel niveau bereikt kan worden. Want hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven. Je kunt bij Excellent Care Clinics ook terecht voor behandelingen tegen overgangsklachten, depressie en het Carpaal Tunnel Syndroom.