Skip to content Skip to footer

HEB JIJ LAST VAN CTS? HIER KUN JE OP LETTEN

Bijna iedereen werkt in meer of mindere mate met zijn handen. Of dat gaat om het typen op een toetsenbord, het opereren van patiënten of het zetten van tegels. Klachten aan de hand of pols zijn vervelend en belemmerend bij het dagelijks leven. Wanneer je te maken hebt met het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is het wenselijk om snel geholpen te kunnen worden.

Beknelling van middenhandzenuw

We spreken van CTS wanneer de middenhandzenuw bekneld is geraakt in de carpale tunnel. Er zijn verschillende oorzaken waardoor de beknelling plaatsvindt, maar veelal spelen mentale en hormonale factoren een rol. Het is de reden dat mensen er met name last van hebben als zij onder hoge stress staan, zwanger zijn of in de menopauze terechtkomen of wanneer zij de pols sterk belasten.

Hoe wordt de aandoening vastgesteld?

Hoe weet je dat jouw hand- of polsklachten duiden op CTS? Een arts heeft eerst informatie nodig. Deze vraagt naar je klachten en onderzoekt de hand en pols om te bekijken welke prikkels klachten uitlokken. Ook kan de arts je doorsturen om een EMG te laten uitvoeren, een onderzoek waarmee de functie van de spieren en zenuwbanen in kaart wordt gebracht. Op basis van de ernst van de klachten kunnen er verschillende behandelingen worden overwogen, bijvoorbeeld het tijdelijk dragen van een spalk, in injectie of in sommige gevallen een operatie.

Want hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven

Diagnose soms gemist

Het is bij polsklachten niet altijd meteen duidelijk of het daadwerkelijk gaat om CTS. Dat komt doordat CTS primair benaderd wordt als probleem van de zenuwen. Wanneer dan een EMG uitgevoerd wordt, waarbij de focus op die zenuw ligt, kan het soms zijn dat er geen afwijkingen gevonden worden. Dat komt doordat de klachten in de zenuw ook voor kunnen komen door verdikking van de pezen die door dezelfde (Carpaal) tunnel lopen en in dit geval de pijnklachten veroorzaken. Om tot de juiste diagnose te komen is het daarom belangrijk om helder te krijgen welke symptomen zich voordoen.

Aspecifieke klachten

Typische symptomen van CTS zijn een doof, tintelend gevoel in de hand en vingers en soms pijn. Ook kan er sprake zijn van krachtvermindering en uitstralende pijn naar onderarm, elleboog en schouder. In veel gevallen verergeren de klachten ‘s nachts, waardoor de slaap verslechtert. Er kan ook sprake zijn van aspecifieke klachten, zoals een verergering van de pijn bij bijvoorbeeld autorijden, niet ‘s nachts. Of mensen ervaren een gevoel van verkramping in plaats van doofheid of tintelingen.

Wat kun je zelf doen?

De meeste symptomen van CTS verdwijnen na verloop van tijd vanzelf. Dat komt doordat de stress afneemt, de hormonen weer in balans komen of doordat de pols niet meer overbelast wordt. Vaak kun je daar zelf een belangrijke rol in spelen door keuzes te maken die het herstel bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van je ergonomische omstandigheden, werktaken aan te passen of het gebruiken van een nachtspalk. Wanneer de klachten niet binnen afzienbare tijd afnemen, kun je een behandeling te overwegen.

Behandelen

Bij Excellent Care Clinics bieden we een behandelmethode voor CTS aan die minder ingrijpend is dan een operatie, maar wel effectief. Dit is een zogenaamde ‘echogeleide hydrodissectie’. Hierbij wordt eerst de anatomie van de pols in kaart gebracht middels echografie. Wanneer de pijnspecialist inzicht heeft in de klacht, kan deze overgaan tot de pijnbehandeling. De pijnspecialist injecteert irritatieremmende medicatie tussen het peesblad en de zenuw in, waardoor de zenuw vrij komt te liggen en irritaties afnemen.

Over Excellent Care Clinics

Een behandeling bij Excellent Care Clinics kan na een doorverwijzing van je huisarts of behandelend specialist. Doordat er geen wachttijden zijn, kun je binnen afzienbare tijd worden geholpen. De anesthesioloog/pijnspecialisten en verpleegkundig pijnconsulenten van Excellent Care Clinics proberen samen met jou je (chronische) pijn te verminderen, zodat er voor jou een acceptabel niveau bereikt kan worden. Want hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven.