Skip to content Skip to footer

Pijn? Heb aandacht voor lichaam én geest

Pijn kan een grote invloed hebben op je leven. Zo kan het je lichamelijk beperken, maar speelt het ook zeker een rol op andere vlakken. Want pijn doet iets met het lichaam en heeft ook veel effect op het psychisch functioneren. Daardoor dien je pijn niet alleen te behandelen met pijnverlichting, maar is ook aandacht voor andere aspecten heel belangrijk.

Grote gevolgen

Mensen die langdurig te maken hebben met pijn, oftewel chronische pijn, kunnen depressieve klachten of angst ontwikkelen, bijvoorbeeld bewegingsangst. Maar ook heeft pijn vaak een grote beperkende impact op het sociale leven. Doordat je fysiek beperkter bent, kan je werk en hobby’s kwijtraken en zodoende kennissen en vrienden minder zien. Erg lastig daarbij is dat chronische pijn vaak niet aan de buitenkant zichtbaar is, waardoor de factor onbegrip een grote rol speelt.

Voldoende aandacht

Op die manier kunnen mensen langzamerhand in een isolement terechtkomen. Voldoende aandacht voor de psychische gesteldheid van een patiënt mag dan ook niet onderschat worden. Bij pijnbehandelcentrum Excellent Care Clinics staat de zoektocht naar de totaaloplossing bij een (pijn)klacht hoog in het vaandel. Naast pijnbestrijding zijn er bij Excellent Care Clinics ook mogelijkheden tot multidisciplinaire pijnbehandelingen. Daarbij kan hulp worden ingeschakeld van een psycholoog, of kan er gekozen worden voor een traject op het gebied van specialistische GGZ.

Pijn heeft vaak een grote beperkende impact op het sociale leven.

Pijnspecialisten

Bij Excellent Care Clinics zijn een aantal pijnspecialisten werkzaam. Karin Vos is al jaren actief in de gezondheidszorg als pijnspecialist/anesthesioloog en kent vele patiënten waarbij het leven negatief beïnvloed wordt door (chronische) pijn. ‘Ons uiteindelijke doel is de pijn op een acceptabel niveau brengen, met een tevreden patiënt als resultaat.’ Cees-Jan Oostwouder is ook pijnspecialist: ‘Omdat we een kleinschalige praktijk zijn, hebben we tijdens elk onderzoek en elke behandeling persoonlijke aandacht voor de patiënt, zonder wachttijden.’ Ellis Vegt voegt toe: ‘Wat mij erg aanspreekt, is de net wat patiëntgerichtere insteek dan een ziekenhuis met haar stramienen kan bieden.’

Minder pijn, meer kwaliteit

Bij pijncentrum Excellent Care Clinics werken anesthesioloog/pijnspecialisten en verpleegkundig pijnconsulenten. Zij proberen samen met jou je (chronische) pijn te verminderen, zodat er voor jou een acceptabel niveau kan worden bereikt. Want hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven. Je kunt bij Excellent Care Clinics ook terecht voor behandelingen tegen overgangsklachten, depressie en het Carpaal Tunnel Syndroom.