Skip to content Skip to footer

LANG ONBEKEND EN ONBEGREPEN: PUDENDUS NEURALGIE

Klachten in de lies, schaamstreek en bovenbeen zijn lang onbegrepen geweest. Veel mensen hebben lange tijd doorgelopen met pudendus neuralgie, een relatief onbekende maar vaak pijnlijke aandoening. Dat is vervelend omdat de aandoening een groot effect kan hebben op de levenskwaliteit. Bij Excellent Care Clinics kunnen mensen met pudendus neuralgie terecht voor een behandeling waardoor de pijn vermindert.

Wat is pudendus neuralgie?

Pudendus neuralgie is aandoening waarbij de schaamzenuw (de nervus pudendus) bekneld of beschadigd is. Dat kan doordat de zenuw aangetast is na een operatie of zwangerschap, bijvoorbeeld, maar het kan ook worden veroorzaakt door gordelroos. Wanneer de zenuw is aangetast, kan dit leiden tot verschillende klachten in het gebied rondom de geslachtsorganen, de liezen en de binnenkant van de bovenbenen.

Symptomen

De symptomen bij deze aandoening kunnen uiteenlopen. Vaak krijgen patiënten te maken met klachten zoals:

  • pijn, brandend gevoel of overgevoeligheid voor aanraking tussen anus en geslachtsorgaan
  • geen of minder gevoel rond de anus
  • pijn aan de binnenkant van het bovenbeen, of overgevoeligheid bij aanraking binnenkant bovenbeen
  • pijn in de lies
  • pijn aan het zitbeen
  • tintelend of prikkelend gevoel bij zitten
  • ontlasting of urine niet op kunnen houden, loze aandrang of moeite met urineren

“Een aandoening kan een groot effect hebben op de levenskwaliteit”

Verschillende oorzaken

Zoals beschreven is de oorzaak van pudendus neuralgie een beknelling of beschadiging van een zenuw. Er zijn verschillende redenen waardoor dit ontstaat. Cees-Jan Oostwouder, pijnspecialist/anesthesioloog bij Excellent Care Clinics vertelt: ‘Er zijn bepaalde risicofactoren die een rol kunnen spelen bij de aandoening. Denk hierbij aan overmatig fietsen, al dan niet op een smal zadel, een bevalling, littekenweefsel na een operatie of bestraling of gordelroos in het bekkengebied.’ De pudenduszenuw, oftewel schaamzenuw, heeft meerdere zones waar de beknelling of beschadiging kan optreden. Het kan zich daarom ook op verschillende manieren voordoen, van milde tot steeds verergerende en sterk belemmerende (pijn)klachten.

Aandoening vaststellen

Cees-Jan Oostwouder vertelt dat bij 55% van de mensen met klachten in het bekkengebied überhaupt geen oorzaak wordt gevonden. ‘Maar ook in het geval van pudendus neuralgie kan het moeilijk zijn de oorzaak te achterhalen. Dat komt mede doordat het lastig in beeld te brengen is. Een MRi-scan of CT-scan kan wel een beklemming van de zenuw aantonen, maar bij afwezigheid van een beklemming is het niet zichtbaar of aan te tonen dat de zenuw geïrriteerd is. De aandoening is dus vaak alleen vast te stellen aan de hand van de symptomen en eventuele associaties met bijvoorbeeld een recent trauma.’

Pudendus neuralgie behandelen

Bij Excellent Care Clinics zijn er methodes om de aandoening te behandelen. Zo kan een behandeling bestaan uit medicamenteuze ondersteuning, oftewel pijnstilling, of middels een zenuwblokkade. Een zenuwblokkade van de pudendus is een injectie in het gebied van de aangedane pudenduszenuw. De pijnspecialist zal onder echogeleiding de zenuw in beeld brengen en vervolgens medicatie injecteren. Deze medicatie zorgt voor een snelle tijdelijke verdoving en voor irritatievermindering van de zenuwen. Er is enige inwerktijd nodig voordat het effect merkbaar is. Eventueel kan de injectie, indien er na zes weken geen effect is of het effect kortdurend is, herhaald worden.

Minder pijn, meer kwaliteit

Bij pijncentrum Excellent Care Clinics werken anesthesioloog/pijnspecialisten en verpleegkundig pijnconsulenten. Zij proberen samen met jou je (chronische) pijn te verminderen, zodat er voor jou een acceptabel niveau bereikt kan worden. Want hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven. Je kunt bij Excellent Care Clinics ook terecht voor behandelingen tegen overgangsklachten, depressie en het Carpaal Tunnel Syndroom.