Skip to content Skip to footer

‘Bij pijnklachten is erkenning vaak al erg belangrijk’

‘Pijn is een belangrijke functie van het lichaam’, vertelt Cees-Jan Oostwouder, pijnspecialist bij Excellent Care Clinics. ‘Pijn waarschuwt je namelijk wanneer je iets doet of aanraakt wat je lichaam kan beschadigen.’ Maar ervaar je altijd pijn, dan is er iets anders aan de hand. Bij Excellent Care Clinics kun je terecht wanneer je pijnklachten ervaart, of deze nu langdurig zijn of acuut.

Grote gevolgen

Acute pijn is pijn die direct voortkomt uit een specifieke aanleiding. Duurt je pijn langer dan drie maanden, dan spreken we van chronische pijn. Cees-Jan Oostwouder: ‘Veel mensen met chronische pijnklachten lopen er al een behoorlijke tijd mee rond. Ze zijn vaak veelvuldig doorverwezen naar verschillende specialisten, zonder concreet resultaat. En dat is erg vervelend, want pijn heeft een enorme invloed op het hele leven.’ Want niet alleen word je beperkt in dagelijkse bezigheden, ook lichamelijk kunnen er negatieve gevolgen ontstaan.

Officieel ziek

De mensen die chronische pijn hebben, kan de pijn een negatieve invloed hebben op het immuunsysteem waardoor pijnklachten blijven bestaan. Cees-Jan Oostwouder: ‘Wij vinden het daarom belangrijk dat mensen eerder op het pad van de pijnspecialist terecht komen. Want hoe eerder je de pijn kunt gaan bestrijden, hoe meer effect je kunt verwachten van de behandelingen.’ Het WHO (World Health Organization) heeft dit jaar officieel vastgesteld dat langdurige pijn (chronische pijn) een ziekte is.

‘Maar ervaar je altijd pijn, dan is er iets anders aan de hand.’

Effectieve hulp

‘Die erkenning is voor patiënten al erg belangrijk’, noemt Oostwouder. ‘Zo weten ze dat het niet alleen tussen de oren zit, wat voorheen wel vaak gesteld werd. Maar ook voor ons dokters is het goed dat er steeds meer kennis is over chronische pijn. Eerder stuurden we mensen al snel door naar een revalidatiekliniek of kregen ze psychologische begeleiding. Maar veelal hielp dat slechts tijdelijk, terwijl je natuurlijk een langdurig effect wilt wanneer iemand een traject ingaat. Mijn collega-pijnspecialisten en ik zagen jarenlang mensen keer op keer terugkomen. De behandelingen had meestal maar kort effect.’

Brede behandeling

‘We wilden patiënten graag effectieve en langdurige hulp kunnen bieden. Daarom zijn we met de faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen van de VU gaan samenwerken. Samen hebben we een nieuw pijnbehandelcentrum opgezet waarbij we ons richten op zowel lichaam, psyche als gedrag. We ontwikkelden een gespecialiseerde bewegingstherapie en een behandeling die erop gericht is om het immuunsysteem positief te beïnvloeden bij chronische pijnpatiënten. Maar ook is er aandacht voor eventuele medicatie, psychologische steun en werken we aan actieve spieropbouw.’

Heel mooie resultaten

‘Een behandeling bij Excellent Care Clinics is daarmee zeer breed.’ Het op die manier kijken naar en behandelen van pijn is nieuw en innovatief. Daarom werken de specialisten ook nauw samen met (promotie-)onderzoekers om uit verschillende hoeken de behandelingen steeds te kunnen blijven verbeteren. ‘We zien nu al heel veel goede resultaten. Dat is mooi, want hoe meer kennis we hebben, hoe gerichter we mensen kunnen helpen.’

Minder pijn

Als patiënten in een pijnkliniek komen hopen ze dat hun pijn vermindert of verdwijnt, maar dat lukt helaas niet altijd. ‘Maar we sturen nooit iemand onverrichter zake naar huis’, vertelt Oostwouder. ‘Aangezien we innovatieve en nieuwe technologieën gebruiken, zoals bijvoorbeeld cryotherapie, kunnen we veel doen om klachten te verbeteren. Daarbij werken we samen met vele experts die we kunnen inschakelen en met wie we een passend plan van aanpak maken. Zo zoeken we altijd naar een manier waarop jij met minder pijn door het leven kunt.’

Minder pijn, meer kwaliteit

Bij pijncentrum Excellent Care Clinics werken anesthesioloog/pijnspecialisten en verpleegkundig pijnconsulenten. Zij proberen samen met jou je (chronische) pijn te verminderen, zodat er voor jou een acceptabel niveau bereikt kan worden. Want hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven. Je kunt bij Excellent Care Clinics ook terecht voor behandelingen tegen overgangsklachten, depressie en het Carpaal Tunnel Syndroom.