Skip to content Skip to footer

Aandacht voor alle factoren van pijn

Rug- en schouderklachten vallen onder de meest voorkomende pijnklachten. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat zo’n twee miljoen Nederlanders hier regelmatig mee kampt. Het nare van deze klachten is dat het voor veel problemen kan zorgen bij dagelijkse bezigheden. Gelukkig verbeteren de klachten geregeld vanzelf of door (fysio)therapie, maar in veel gevallen zijn rug- en schouderklachten langdurig en hardnekkig.

Een grote invloed

Aan het woord is Cees-Jan Oostwouder, pijnspecialist/ anesthesioloog bij Excellent Care Clinics. ‘Veel mensen met rug-, schouder– of nekklachten lopen al een behoorlijke tijd bij de huisarts. Ze worden doorverwezen naar een manueel therapeut, een chiropractor of mogelijk een neuroloog. Soms wordt er dan ook een aanwijsbare oorzaak voor de pijn gevonden, maar is het zeer lastig deze aan te pakken. Heel vervelend natuurlijk, want de pijnklacht heeft een grote invloed op het hele leven.’

Innovatieve methoden

Cees-Jan vertelt dat dat het moment is waarop veel patiënten bij hen in Excellent Care Clinics komen. ‘De mensen zijn ten einde raad. Of ze nu weten waar de pijn vandaan komt of niet, het is enorm belastend om er continu mee rond te lopen. Aangezien wij een heel breed scala aan mogelijke behandelingen aanbieden, is het mogelijk om – ook langdurige – pijnklachten aan te pakken en te verbeteren. Zo zijn er mensen die na een hernia-operatie verlost hoopten te zijn van hun klacht, maar juist aan de operatie pijn overhouden. Ook in dat soort situaties kunnen we gebruikmaken van innovatieve methoden om de pijn te verminderen of zelfs op te lossen.’

‘Een pijnklacht heeft een grote invloed op het leven’

Echt in gesprek

Het lastige van veel pijnklachten, is het uitzoeken van de bron waar de pijn vandaan komt. Dat kost vaak veel tijd. ‘Dat komt doordat pijn ontzettend veel oorzaken kan hebben,’ vertelt Cees-Jan. ‘En pas als je de oorzaak kent, is een effectieve behandeling mogelijk. Bij Excellent Care Clinics hebben én nemen we de tijd om dat uit te zoeken, anders dan bij de meeste reguliere ziekenhuizen of pijnklinieken. We kunnen daardoor echt met je in gesprek. Dat is waardevol, want uit ervaring weten we dat een pijnklacht vaak lastig uit te leggen is. Juist de details kunnen de sleutel zijn bij het ontdekken van de oorzaak.’

Kracht in samenwerking

Cees-Jan vervolgt: ‘Voordat mensen zich comfortabel genoeg voelen om de details van hun lichamelijke klachten uit de doeken te doen, moeten ze zich op hun gemak voelen. We willen graag vertrouwen opbouwen en de patiënt geruststellen. We hebben ervaren dat wanneer patiënten op hun gemak zijn, de behandeling gemakkelijker en prettiger verloopt. Daarom krijgt iedereen bij ons één hoofdbehandelaar. Dat wil overigens niet zeggen dat diegene alleen handelt, want samenwerking met verschillende deskundigen is bij uitstek onze kracht.

Aandacht voor andere factoren

‘Die verschillende expertises zijn erg belangrijk, aangezien bij pijn ook vaak andere factoren meespelen,’ benoemt Cees-Jan. ‘Ook hier moet aandacht voor zijn. Want als je veel pijn ervaart, heeft dat een enorme impact op allerlei zaken in het leven. Zo kunnen door hevige en langdurige pijn bepaalde psychologische klachten ontstaan. Dit willen we snel signaleren en aanpakken, zodat de problemen zoveel mogelijk beperkt of opgelost worden. En mochten we er niet uitkomen, dan sturen we je nooit onverrichter zake terug naar de huisarts. Doordat we een nauwe samenwerking hebben met vele experts kunnen we een passend plan van aanpak maken. Zo zoeken we altijd naar een manier waarop je met minder pijn door het leven kunt.’

Minder pijn, meer kwaliteit

Bij pijncentrum Excellent Care Clinics werken anesthesioloog/pijnspecialisten en verpleegkundig pijnconsulenten. Zij proberen samen met jou je (chronische) pijn te verminderen, zodat er voor jou een acceptabel niveau bereikt kan worden. Want hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven. Je kunt bij Excellent Care Clinics ook terecht voor behandelingen tegen overgangsklachten, depressie en het Carpaal Tunnel Syndroom.