Intercostaal blokkade

Onder elke rib loopt een zenuw mee die het gevoel verzorgt in het gebied van de betreffende rib. De zogenoemde tussenribzenuw of intercostaal zenuw. Een intercostaal blokkade wordt toegepast bij patiënten met pijn aan de borstkast, ribben of flank middels injectie.

Bij een zenuwblokkade wordt de betreffende tussenribzenuw geïnfiltreerd met een verdovend medicijn (levobupivacaine ) en met een ontstekingsremmer (corticosteroid). De verdoving zorgt voor een snelle tijdelijke verdoving van de zenuwen. De irritatieremmer vermindert de zwelling van de zenuwen. Uw pijn kan hierdoor na enige tijd gaan afnemen.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door de pijnspecialist en vindt plaats onder röntgendoorlichting.

​Resultaat

Het effect van de behandeling is na een aantal dagen tot weken goed te beoordelen. Vooral de irritatieremmer heeft inwerktijd nodig. Eventueel kan de injectie na enige tijd herhaald worden.

U WORDT ZO SPOEDIG MOGELIJK GEHOLPEN

Wanneer u een afspraak maakt, kunt u binnen 2-3 weken terecht.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.