Behandeling trigeminus neuralgie

Trigeminus Neuralgie (TN) is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij men heftig pijnlijke schietende elektrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw, de nervus trigeminus.

De pijn kan optreden in de eerste tak. Deze tak verzorgt het voorhoofd en het oog. Meestal treedt de pijn op in de tweede tak (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een TN is, dat de pijn optreedt na een prikkel die normaal niet pijnlijk is. Het aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of koude wind zijn triggers die de pijn kunnen opwekken. Soms verdwijnt de pijn na enkele maanden of zelfs na jaren spontaan, maar komt dan plotseling weer terug. Slechts in zeldzame gevallen vindt de neuroloog bij nader onderzoek een oorzaak voor de TN. Dat kan een hersentumor zijn of een abnormaal verlopend bloedvat of een streng, die tegen de kern van de aangezichtszenuw (ook wel bekend als het ganglion Gasseri) in de hersenen drukt.

Behandelingsmogelijkheden

Als de diagnose Trigeminus Neuralgie is gesteld, schrijven we meestal eerst medicijnen voor, bijvoorbeeld carbamazepine (Tegretol), gabapentine (Neurontin) of pregabaline (Lyrica), dat ook bij epilepsie wordt gegeven. Het heeft de eigenschap dempend te werken op de activiteit van zenuwcellen. Deze analgetica dempen echter niet alleen de te grote prikkelbaarheid van de zenuwcellen in de kern van de aangezichtszenuw, maar werkt in op alle zenuwen. Het geeft soms aanleiding tot bijwerkingen zoals sufheid, duizeligheid of futloosheid.

De TN kan ook behandeld worden middels invasieve behandelingen.

Injectie foramen ovale / ganglion gasseri

Dit is een behandeling tegen de pijnklachten die uitgaan van een zenuwwortel in het gelaat. Het is een relatief eenvoudige behandelingsmethode waarbij met behulp van röntgendoorlichting een injectie via de wang, door het foramen ovale (opening in de schedelbasis), naar de kern van de aangezichtszenuw (ganglion gasseri) gegeven wordt.

De betreffende aangezichtszenuw wordt vervolgens met medicatie geïnfiltreerd. De medicatie moet ervoor zorgen dat de irritatie van de aangezichtszenuw verminderd wordt, waardoor voor langere periode minder of geen pijnklachten meer zullen bestaan.

Sweet procedure

De behandeling volgens de Sweet procedure is een vervolg behandeling op de injectie van ganglion gasseri zoals hierboven beschreven. Bij de sweet procedure wordt er een extra behandeling toegevoegd, de zenuw zal naast de medicamenteuze toediening tevens worden behandeld met stroom waardoor warmte wordt gegenereerd. De behandeling met de warmte zal zorgen dat de pijnklachten voor langere periode acceptabel zijn.

U WORDT ZO SPOEDIG MOGELIJK GEHOLPEN

Wanneer u een afspraak maakt, kunt u binnen 2-3 weken terecht.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.